Nová generace silničních oprav za studena

Cestou kvality

BOHEMIX® je za studena aplikovaná jednosložková asfaltová modifikovaná směs určená k lokálním opravám asfaltových a betonových komunikací všech tříd bez nutnosti revize.

Povětrnostní odolnost

Rychlost pokládky

Péče o ekologii

Kde se Bohemix používá

Charakteristika produktu

BOHEMIX® je obalovaná asfaltová směs, kterou lze dlouhodobě skladovat a je ideálně použitelná pro rychlé a kvalitní opravy různých druhů na komunikacích a v areálech.

BOHEMIX® lze skladovat minimálně 2 roky a to i volně, aniž by došlo ke ztrátě jeho vlastností a kvality.

Oprava BOHEMIX® je odolná vůči vodě, opravované místo není třeba předem nikterak složitě připravovat, není třeba provádět penetrační nátěry apod. a po aplikaci odpadá náročné utěsňování spár. BOHEMIX® přilne k okolním materiálům na těsno, je stále pružný a nepraská. BOHEMIX® neobsahuje těkavé ani nebezpečné látky. Speciální vlastnosti BOHEMIXu® u propůjčují aditiva Macfix®, to je přísada pro modifikované asfalty.

Jak probíhá pokládka

1

Z podkladu je nutné odstranit hrubý volně ležící materiál a stojatou vodu.
Další úprava krajů poškozeného místa před jeho vyplněním (frézování nebo ořezání) není nutná.

2

Poté se do místa opravy aplikuje produkt BOHEMIX®. 
Je nutné zajistit, aby bylo místo opravy vyplněno rovnoměrně

3

Při opravách hlubších výtluků a trhlin v asfaltu doporučujeme BOHEMIX® pokládat postupně ve vrstvách o tloušťce cca 40 mm. Pro zhutnění je dostačující ruční pěchovadlo. Na větší plochy a prohlubně v každém případě doporučujeme použít vibrační desku nebo válec. Výsledkem je rychlejší vytvrzení.

4

Po zhutnění doporučujeme, aby bylo místo opravy uvolněno k silničnímu provozu.

Další výhody

Dodávka, skladování a likvidace

Často kladené dotazy

Zhutněním ručním pěchem či pomocí vibrační desky dochází k částečnému vytvrzení. Tento proces dále pokračuje vlivem následného mechanického zatížení. Pokud je opravené místo ihned uvolněno silničnímu provozu, tento proces vytvrzování nastává okamžikem těchto vlivů. Dále k vytvrzení přispívá i okolní prach a nečistoty.

Bohemix je připraven k použití. Pro snadnou práci s BOHEMIX®, lze před otevřením pytel postavit na hranu a 1-2krát pytel otočit. U volně loženého BOHEMIX® stačí vrchní vrstvu cca 2cm promíchat
s ostatním materiálem.

Nic se neděje, dlouhá skladovatelnost BOHEMIXu®, zaručuje materiálu, že ho mohu následně použít pro jiný druh opravy. Pytel může být neuzavřený.